Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

άχρωμο - άοσμο - άγευστο - ξένο - δικό μου

I feed my belly with butterflies of sorrow
and sour blackberries
so that I can sleep serenely every dark night .
I cannot hear the song of your tears.
Tell them to speak louder..
my ears are broken.
My tongue is captured/I speak of dreams, only.
You can lick my eyes, there lies my simplest truth.
And you can bring me tulips, utterly red.
I float in the air, breathe me.
I don't exist,i am just the ink of your pen.

© alicia

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

elsewhere. where?

The words
in your letters
I couldn't decipher
Never allowed
to fall
for the sun
For the rain
is intended

for me


Come
on
dance
with
me

To the end of the world